ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΡΙΒΙΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του Ιδρύματος με την ονομασία «Απολλωνία» και τον διακριτικό τίτλο  « Ίδρυμα Αθηναϊκής Ριβιέρας – Athens Riviera Foundation » είναι η βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού και του άυλου πλούτου των κοινοτήτων που συγκροτούν τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Οι αρχές του Ιδρύματος Απολλωνία διέπονται από τους στόχους που ορίζονται στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές της Μάγκνα Χάρτα των Δημοκρατικών Πόλεων για τη δημιουργία φυσικών, ανθρώπινων και ψηφιακών υποδομών  ελευθερίας, δημοκρατίας και συμμετοχής.

Η ονομασία του ιδρύματος «Απολλωνία» αναδεικνύει τη σημασία του ναού του θεού του φωτός και συμβολίζει τις διαχρονικές αξίες της ολιστικής  φιλοσοφίας του Ελληνικού πολιτισμού. Η Μεσογαία είναι η μητέρα γη της ύπαρξής μας. Η θάλασσα αποτελεί το φυσικό πεδίο της διαχρονικής εξέλιξης του Ελληνισμού.

Επίκεντρο της αποστολής του ιδρύματος είναι η ζωντανή σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Τα έργα και οι δράσεις του προσδιορίζονται από τον καταστατικούς  στόχους της σύστασής του:

      • Επιστρέφουμε τη φύση στον άνθρωπο.
      • Ανοίγουμε την πόλη προς τη θάλασσα.
      • Κάνουμε τον αθλητισμό και τον πολιτισμό τρόπο ζωής.