Αλλάζουμε την Ελλάδα


Αποστολή του ΠΑΣΟΚ είναι η Αλλαγή.

Αριστερά είναι η πρόοδος.

Αριστερά σημαίνει μπροστά.

Για να αλλάξουμε την πολιτική και την κοινωνία,

πρέπει να αλλάξουμε την οικονομία.

Αλλάζουμε τις παραγωγικές δομές

για να αλλάξουμε την Ελλάδα.

Για την αναγέννηση της Δημοκρατίας.

Ανατρέπουμε κάθε συντήρηση.

Ηθική μας είναι η Ελευθερία.